Dotace

Informace o využívání dotačních programů společností TRUMF International s.r.o.

ROZŠÍŘENÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ 

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity. 

VÝZKUM A VÝVOJ POTRAVINOVÉHO DOPLŇKU 

Projekt si klade za cíl realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v účinné spolupráci dvou subjektů, a to středního podniku a výzkumné organizace, jehož výstupem bude prototyp potravinového doplňku s uvažovaným názvem CAPIRAX.  

RACIONALIZACE SPOTŘEBY ENERGIE

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní haly. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj z operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost.
 

MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ, VÝMĚNA DVEŘÍ
A REALIZACE VLASTNÍ FVE

Cílem projektu je realizace komplexního energeticky úsporného projektu.

ICT V PODNICÍCH

Informace o zavedení dotačního programu ICT v podnicích - Výzva III ve společnosti TRUMF International s.r.o.

INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY TRUMF INTERNATIONAL s.r.o. 

Anotace projektu "Inovace vzdělávání zaměstnanců firmy Trumf International s.r.o.", který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.