Firemní hodnoty

Ve společnosti TRUMF International sdílíme tyto společné hodnoty:


Otevřený přístup

 • Navzájem se pravdivě informujeme o všech skutečnostech, které jsou důležité nejen pro nás, ale mohou být důležité i pro naše spolupracovníky.

 • Pokud máme jiný názor než ostatní, řekneme ho. Pokud ostatní nepřesvědčíme, respektujeme závěr většiny.

 • Aktivně nasloucháme ostatním a respektujeme jejich názory.

 • Vyžadujeme otevřenost od ostatních.

 • V případě problémů nehledáme viníka, ale příčinu a řešení.

 • Jsme otevření novým nápadům a návrhům na zlepšení.

 • Jsme asertivní a umíme říci ne, pokud je v ohrožení společná věc.

Pozitivní přístup

 • Jsme vstřícní a empatičtí.

 • Umíme pochválit a poděkovat.

 • Radujeme se z úspěchu, i z úspěchu ostatních.

 • Pokud někomu něco vytýkáme, tak korektně.

 • Umíme přijmout kritiku.

Profesionalita

 • Všichni známe přesně svoje povinnosti, pravomoci a pracoviště.

 • Snažíme se mít co největší znalosti o svém oboru a tyto znalosti stále rozšiřujeme.

 • Své znalosti sdílíme s ostatními lidmi v TRUMFu.

 • Dodržujeme dohody a plníme sliby. Je na nás spolehnutí.

 • Problémy řešíme - neodkládáme.

 • Umíme přiznat chybu a poučit se z ní.

Stabilita

 • Podáváme stabilní vysoké výkony.

 • Uznáváme stálé hodnoty a máme stabilní názory.

 • Neměníme často postupy a pravidla.

Týmový duch

 • "My" je více než "já".

 • Pomáháme slabším.

 • Respektujeme se.

 • Dodržujeme pravidla.

 • Netolerujeme lajdáky.

Důvěra

 • Důvěřujeme ostatním.

 • Bez obav se můžeme obrátit na své nadřízené, kolegy.

 • Pracujeme a jednáme tak, abychom nezklamali důvěru spolupracovníků.