TRUMF International s.r.o. se představuje

"Věříme, že stabilní kvalita koření a směsí koření bez výkyvů v jednotlivých dodávkách je stěžejní parametr, který zásadním způsobem ovlivňuje požadavek našich zákazníků na ekonomickou efektivitu výroby a dlouhodobě stejný chuťový profil finálních výrobků."

MVDr. Pavel Váhala, jednatel společnosti

O SPOLEČNOSTI TRUMF INTERNATIONAL s.r.o.

"Posláním TRUMFu je dodávat na trh vysoce kvalitní, chutné a zdravé koření a směsi koření, které po funkční, kvalitativní i cenové stránce uspokojí potřeby širokých skupin zákazníků."

OBCHODNÍ PODMÍNKY

"Obchodní podmínky a reklamační řád jsou základní dokumenty, které popisují obchodní vztah mezi společností TRUMF International a jejími odběrateli
a zároveň vysvětlují nákupní a reklamační proces."


REFERENCE

Výrobky pod značkou TRUMF jsou vyváženy do mnoha zemí střední, východní Evropy a Asie. Dovolujeme si uvést naše nejvýznamnější partnery v České republice.

GDPR


DOTACE

Informace o využívání dotačních programů společností TRUMF International s.r.o.