ICT v podnicích

Dotační program: ICT v podnicích, Výzva III

Registrační číslo: 2.2 ITP03/362

Název projektu: Rozšíření funkčnosti IS a vzájemná integrace jeho částí  ve společnosti TRUMF International s.r.o.V roce 2011 obdržela společnost TRUMF Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro projekt Rozšíření funkčnosti IS a vzájemná integrace jeho částí ve společnosti TRUMF International s.r.o.

Cílem projektu bylo rozšířit využití stávajícího IS tak, aby bylo dosaženo maximální synergie systému jako celku a maximální efektivity a využitelnosti shromažďovaných dat.

Projekt byl rozdělen do následujících fází:

 • technologicko-obchodní systém pro řízení činnosti obchodních zástupců,
 • nasazení centrálního úložiště dokumentů s modulem workflow (DMS),
 • rozšíření stávajícího systému v oblasti účetnictví, logistiky, evidence majetku, nákupu i prodeje a upgrade systému na vyšší verzi,
 • řešení čárových kódů a nasazení takového systému v oblasti výroby a logistiky,
 • zajištění hardware pro všechny nové subsystémy a modernizace stávajícího hardwarového vybavení,
 • rozšíření a doplnění funkcionalit ERP.

Výsledkem tohoto projektu bylo zvýšení pružnosti a efektivity jak ve výrobě, tak v prodeji.

Projekt byl ukončen 28. 12. 2011 a všechny jeho cíle byly naplněny.

Co jsme pořídili:

 • proběhl upgrade stávajícího IS,
 • byl zaveden technologicko-obchodní systém a systém centrálního úložiště dokumentů,
 • proběhlo nasazení systému čárových kódů,
 • byly zakoupeny nová IT zařízení, např:
  • servery,
  • počítače,
  • tiskárny,
  • čtecí zařízení,
  • váhy, atd.