Vývoj koření a kořenicích směsí TRUMF

"Uvědomujeme si rozdílnost jednotlivých trhů, konečných spotřebitelů a především našich zákazníků. Nabízíme podporu při řešení obchodních projektů, vývoji nových finálních výrobků    a při řešení technologických problémů."

Významným benefitem společnosti TRUMF International je integrace výzkumu a vývoje koření s technologickou přípravou výroby koření a výrobou samotnou. Společnost reaguje na specifické požadavky svých zákazníků, které vycházejí nejčastěji z projektových, legislativních nebo demografických potřeb, asistujeme při výběru vhodných směsí koření, uzpůsobuje standardní směsi koření požadavkům zákazníka a vyvíjíme zcela nové koření a kořenící směsi, tzv. "na míru". Technologické centrum TRUMF International s.r.o. disponuje vlastní senzorickou laboratoří a senzorickým panelem, laboratoří vývoje a vývojovou dílnou.

SENZORICKÁ LABORATOŘ A SENZORICKÝ PANEL HODNOTÍ KOŘENÍ 

V senzorické laboratoři se hodnotí koření, směsi koření a hotové masné výrobky. Vyškolení hodnotitelé seskupení do senzorického panelu jsou zárukou přesných výsledků prováděných zkoušek. Skupina hodnotitelů je pravidelně trénována a testována, jsou využívány schopnosti jednotlivců k hodnocení výrobků s kořením TRUMF. Senzorická analýza probíhá ve speciální místnosti s oddělenými boxy pro hodnotitele. Společnost zavedla mnoho metod testování podle senzorických norem, výsledky jsou zpracovávány statisticky a dále používány pro dokončení zákaznických a vývojových projektů.

LABORATOŘ VÝVOJE SMĚSÍ KOŘENÍ

Vývojová laboratoř slouží ke zkoušení vlastností nových koření a směsí koření, určuje se vhodnost jejich použití ve stávajících nebo zcela nových recepturách. Nové receptury vznikají na základě požadavků zákazníků. Prověřuje se zde schopnost vazby vody, emulgace tuků, barvy, velikosti částic atd. Ve vývojové laboratoři se testují i finální masné výrobky z vývojové dílny, které obsahují koření a směsi koření TRUMF.

VÝVOJOVÁ DÍLNA

Společnost TRUMF International disponuje vlastní vývojovou dílnou, která byla vybudovaná v roce 2005 za účelem zvýšení kvality zákaznického servisu. V této dílně je možné vyrábět všechny druhy masných výrobků kromě tepelně neopracovaných. Zkoušeny jsou zde výrobky od jemných salámů až po vysoce nastřikovaná uzená masa. Hotový masný výrobek je hodnocen senzorickým panelem společnosti TRUMF International a zákazníkem a optimalizován dle požadavku zákazníka. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.