Skladování a přeprava koření a směsí koření TRUMF

"Moderní sklady surovin i hotových výrobků TRUMF International splňují ty nejpřísnější nároky pro skladování potravin. Způsob skladování koření a směsí koření je zárukou bezpečnosti a kvality našich výrobků."

SKLADOVÁNÍ SUROVIN

Sklady surovin splňují všechny předepsané podmínky pro uskladnění potravin a jsou certifikované v rámci systému managementu bezpečnosti potravin ISO 22000. Skladové operace s kořením jsou řízeny pomocí přenosných terminálů s využitím čárových kódů. Po příjmu na sklad jsou suroviny automaticky blokovány a do výroby uvolněny až po provedení nezbytných laboratorních testů. Bezvadné suroviny jsou pak do výroby vydávány podle systému FEFO. K bezpečné manipulaci se skladovanými surovinami používáme moderní manipulační techniku.


SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ

Stejně jako sklady surovin splňuje i sklad hotových výrobků všechny předepsané podmínky pro skladování potravin a je rovněž certifikován
v rámci systému ISO 22000. Sklad je vybaven příhradovými regály
s úzkými uličkami, které jsou obsluhovány pomocí systémových vozíků. Koření a směsi koření připravené k expedici je nakládáno přes zastřešenou rampu, která umožňuje bezpečné a rychlé odbavení vozidel za každého počasí.PŘEPRAVA KOŘENÍ A SMĚSÍ KOŘENÍ 

Zboží je k zákazníkům přepravováno prostřednictvím smluvních přepravců nebo vlastními vozy, které jsou opatřeny speciálními nástavbami pro rozvoz potravin a splňují všechny předpoklady pro jejich bezpečnou přepravu k zákazníkům. V pravidelných intervalech jsou prostory pro přepravu nákladu podrobovány kontrolám, které vylučují možnosti jakéhokoliv znehodnocení koření a směsí koření formou mikrobiálního znečištění. Rovněž od smluvních přepravců je požadováno, aby jejich technika splňovala všechna kritéria pro bezpečnou přepravu potravin, a jsou u nich prováděny namátkové kontroly.