Inovace vzdělávání zaměstnanců firmy TRUMF International s.r.o.

Od 1.6.2013 realizujeme projekt "Inovace vzdělávání zaměstnanců firmy Trumf International s.r.o.", který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt je zaměřen na další rozvoj současného systému odborného vzdělávání ve firmě a nastavení fungujícího systému vzdělávání. Systém vzdělávání bude pružně reagovat na aktuální potřeby jednotlivých pracovníků firmy s ohledem na jejich současné pracovní zařazení, a tím zvýší, či udrží jejich úroveň odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Toto opatření zvýší efektivitu práce, posílí udržitelnost pracovních míst a dodá motivaci pro další profesní vzdělávání.


V rámci projektu plánujeme proškolení 104 zaměstnanců. Obsah jednotlivých školení odráží přesné požadavky firmy na vzdělávání zaměstnanců nezbytné pro výkon jejich práce na jednotlivých pozicích ve firmě. Svým obsahem dlouhodobě zvýší či obnoví kvalifikaci zaměstnanců.

Hlavní cíl projektu:

Projekt naplňuje cíl výzvy č.94., oblasti podpory 1.1 OP LZZ zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost podniku prostřednictvím podpory odborného vzdělávání zaměstnanců firmy.

Specifické cíle:

  • zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců firmy
  • posílení udržitelnosti pracovních míst
  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy
  • rozvoj lidských zdrojů podniku s využitím inovativních přístupů - nový systém vzdělávání

Jiné dotační projekty