Politika kvality společnosti TRUMF International s.r.o.

"Věříme, že stabilní kvalita koření a směsí koření bez výkyvů v jednotlivých dodávkách je stěžejní parametr, který zásadním způsobem ovlivňuje požadavek našich zákazníků na ekonomickou efektivitu výroby a dlouhodobě stejný chuťový profil finálních výrobků."

NÁKUP SUROVIN POD PŘÍSNOU KONTROLOU KVALITY

Firma TRUMF International s.r.o. používá pro svoji výrobu koření a směsí koření suroviny z různých zemí. Nákupy jsou vždy prováděny v zemích, kde má koření a dané suroviny nejlepší senzorický profil, např. paprika v Maďarsku, černý pepř v Indii, karagenany na Filipínách, atd. Nákup koření je prováděn u certifikovaných pěstitelů a dodavatelů, aby byl ochráněn vysoký standard kvality suroviny.

Dodané koření prochází vstupní kontrolou oddělením kvality ve výrobním závodě. Výstupní kontrola finálního výrobku před expedicí je pak samozřejmostí.

KONTROLOVANÁ KVALITA VÝROBNÍHO PROCESU

Koření a směsi koření TRUMF jsou vyráběny v nejvyšším evropském standardu. Společnosti TRUMF International s.r.o. byly uděleny certifikáty podle mezinárodní normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 22000. Zároveň je držitelem mezinárodního standardu IFS Food.