Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX 


Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026837

Předkládaný projekt si klade za cíl realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v účinné spolupráci dvou subjektů, a to středního podniku a výzkumné organizace, jehož výstupem bude prototyp potravinového doplňku s uvažovaným názvem CAPIRAX. Potravinový doplněk bude primárně určen k prevenci a zpomalení degenerativních mozkových onemocnění. Po ukončení projektu bude zahájena jeho sériová výroba.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost