Rozšíření vývojového pracoviště společnosti TRUMF International s.r.o.


Rozšíření vývojového pracoviště společnosti TRUMF International s.r.o.


Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027040

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity. Prostřednictvím stavební přístavby dojde ke zvětšení prostor VIK, která bude nově vybavena nezbytným dlouhodobým hmotným majetkem v podobě laboratorního/vývojového zařízení. Díky realizaci projektu budou rozšířeny výzkumně-vývojové aktivity společnosti o nové oblasti včetně zintenzivnění stávající vědy a výzkumu.