TRUMF Newsletter

POD TAKTOVKOU EU

Globalizace evropského trhu s potravinami klade vysoké nároky na konkurenceschopnost výrobců potravin. Tlak na cenu, zejména ze strany řetězců, je velmi významný a masný průmysl je tímto tlakem ovlivněn nejvíce ze všech potravinářských odvětví. Pro zákazníka je velmi příjemné, pokud jsou masné výrobky cenově dostupné, ale v některých případech to může být za cenu degradace kvality výrobku. Dalším efektem může být vymizení některých specialit pro jejich cenovou neatraktivitu....

Dále čtěte zde

CO VŠECHNO OVLIVŇUJE VNÍMÁNÍ CHUTÍ A VŮNÍ

Smyslové hodnocení potravin bylo vždy předmětem zájmu spotřebitelů a stále nabývá na významu, zejména se stále se rozšiřujícím sortimentem velmi různorodých potravinářských výrobků. Patří mezi nejstarší způsoby kontroly jakosti, které se, i přes vysoký stupeň rozvoje analytických metod, udržely v denní praxi potravinářského průmyslu.

Vnímání základních chutí jako jsou sladká, hořká, kyselá, slaná a umami, slouží od nepaměti všem živočichům jako signál o bezpečnosti potravy. Sladká chuť naznačuje zdroj energie, hořká varuje před nebezpečím, kyselá chuť naznačuje, že potrava není zcela zralá nebo že může být nahnilá, slaná napomáhá dodávat organismu sůl, chuť umami signalizuje přítomnost proteinů....

Dále čtěte zde

ZNAČENÍ KŘÍŽOVÉ KONTAMINACE ALERGENY U VÝROBKŮ TRUMF

Značení látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost je v dnešní době běžná záležitost. Legislativně tuto záležitost řeší NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Požadavky tohoto nařízení jsou jednoznačné a lze předpokládat, že není výrobce potravin, který by s touto problematikou měl problém.

Dále čtěte zde