Benefity TRUMF International:
STABILITA

VYSOKÁ A STABILNÍ ÚROVEŇ KVALITY VČERA, DNES A ZÍTRA 

POLITIKA KVALITY

Naši dodavatelé procházejí náročným auditem, při kterém kontrolujeme mimo jiné jejich spolehlivost pro udržení vysokého standardu kvality. Každá dodávka koření prochází několikastupňovou kontrolou.

CERTIFIKACE A BEZPEČNOST VÝROBKŮ

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 - systém managementu kvality, certifikátu ISO 14001 - systém environmentálního managementu, certifikátu ISO 22000 - systém bezpečnosti potravin a IFS certifikátu.