30 let s chutí spolu

2011-2022: PROFESIONALIZACE POD HESLEM STABILITA, SERVIS, PRUŽNOST

Druhé desetiletí 21. století můžeme nazvat dekádou profesionalizace. Jednotlivá oddělení společnosti TRUMF International se profesionalizují a zvyšují svou výkonnost.

TRUMF International s.r.o. definuje 3 konkurenční výhody, tedy oblasti, na které se ve své činnosti zaměřuje. Jsou to:

SERVIS

Úsek vývoje a produktového managementu poskytuje kompletní technologický servis zákazníkům, profesionalizuje své služby v oblasti senzorické analýzy, vytváří vlastní řadu aromat, profesionalizuje nabídku seminářů a školení.

STABILITA

Stabilita kvality kořenicích směsí TRUMF je pro nás prvořadá. Nákupní oddělení proto zavádí systém několikastupňových auditů dodavatelů, profesionalizujeme vybavení naší laboratoře. TRUMF International získává v tomto období několik certifikátů, v současnosti je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, IFS FOOD a HALAL.

PRUŽNOST

TRUMF International profesionalizuje výrobu kořenicích směsí pomocí řízení na úrovni podnikového informačního systému, zavádí vysoký stupeň automatizace, moderní identifikaci pomocí 2D a EAN kódů, několikastupňový systém kontroly a dohledatelnosti na toky zboží a modernizuje systém skladového hospodářství.

I díky těmto změnám se společnosti TRUMF International daří pronikat na stále nové trhy, nově se koření značky TRUMF prodává například ve Finsku nebo v Chorvatsku.