Měkké salámy

Měkké salámy patří historicky mezi standardně vyráběné výrobky v mnoha zemích Evropy. S postupem moderních technologií se tato kategorie masných výrobků profilovala a dnes vedle sebe existují velice kvalitní výrobky s vysokým obsahem masa a výrobky ekonomické, k jejichž výrobě jsou vedle masa použity i přípravky zajišťující vysokou vaznost vody.

Stejně jako u ostatních masných výrobků, je i u měkkých salámů vhodné řešit ochucení s ohledem na použité suroviny. Náš vývojový tým je vždy připraven upravit složení kořenící směsi s ohledem na skladbu použitých surovin a doporučit nejvhodnější řešení pro danou aplikaci.