30 let s chutí spolu

2000-2010: EXPANDUJEME, VZDĚLÁVÁME SE, ZVYŠUJEME KVALITU VÝROBKŮ

První dekáda nového tisíciletí je pro TRUMF International s.r.o. ve znamení další zahraniční expanze. Společnost zakládá v letech 2000 a 2002 nové pobočky na Slovensku a v Rusku, a zároveň během této dekády navazuje strategická partnerství se zahraničními distributory v Kazachstánu, Litvě, Lotyšsku či USA.

Společnost TRUMF International s.r.o. začíná v tomto období klást čím dál větší důraz na prvotřídní kvalitu nabízeného koření a kořenicích směsí. Důkazem této snahy je získání prvního certifikátu ISO, konkrétně ISO 9001: systém managementu kvality.

Ruku v ruce se zvyšováním kvality výrobků značky TRUMF jde také prohlubování technologické spolupráce se zákazníky. TRUMF International s.r.o. zakládá oddělení produktového managementu, které pro zákazníky zajišťuje kompletní technologický servis, v areálu TRUMF International v Dolním Újezdě využívá vlastní vývojovou dílnu, ve které připravuje zákazníkům vzorky masných výrobků s kořením TRUMF. Produktoví manažeři organizují pro zákazníky specializovaná školení, při kterých je seznamují s nejnovějšími trendy v oboru.

TRUMF International s.r.o. klade důraz na vzdělávání svých zaměstnanců. Tato jeho snaha vyústí v založení tradice setkávání pracovníků zahraničních poboček, která trvá dodnes. První takovéto setkání se konalo v roce 2001.

Pozadu nezůstává ani marketingová komunikace, v tomto období orientovaná především na sponzoringové a volnočasové akce. Největší marketingovou aktivitou je na začátku 21. století bezpochyby Fotbalový turnaj masného průmyslu, který TRUMF International pořádá pro pracovníky masokombinátů z ČR.