Dezvoltarea amestecurilor de condimente alimentare

"Suntem conștienți de diversitatea pieţelor, a consumatorilor finali și, în special, a clienților noștri. Oferim asistenţă la soluţionarea proiectelor de afaceri, la dezvoltarea de produse finite noi și la rezolvarea problemelor tehnologice."

Un avantaj important al societatății TRUMF International îl reprezintă integrarea cercetării și dezvoltării condimentelor în pregătirea tehnologică a producției de condimente și în producția propriu-zisă. Societatea răspunde cerințelor specifice ale clienților săi, care se bazează în mare parte pe necesităţile de proiectare, legislative sau demografice, asistă la selectarea unor amestecuri adecvate de condimente, adaptează amestecurile de condimente standard cerințelor clienţilor şi dezvoltă condimente şi amestecuri de condimente complet noi şi "adaptate" cerinţelor. Centrul tehnologic al TRUMF International dispune de laborator senzorial propriu şi panou senzorial, de laborator de dezvoltare și de atelier de dezvoltare.

LABORATORUL SENZORIAL ŞI PANOUL SENZORIAL EVALUEAZĂ CONDIMENTELE 

În laboratorul senzorial sunt evaluate condimentele, amestecurile de condimente și produsele finite din carne. Evaluatorii instruiți, grupaţi în panoul senzorial, reprezintă garanţia unor rezultate precise ale testelor efectuate. Echipa evaluatorilor este instruită si testată în mod regulat, pentru evaluarea produselor TRUMF fiind utilizate abilităţile lor individuale. Analiza senzorială se realizează într-o cameră specială, cu boxe separate pentru evaluatori. Societatea a implementat multiple metode de testare în conformitate cu standardele senzoriale, rezultatele fiind prelucrate statistic și utilizate pentru finalizarea proiectelor clienţilor şi de dezvoltare.


LABORATORUL DE DEZVOLTARE A AMESTECURILOR DE CONDIMENTE

Laboratorul de dezvoltare serveşte la determinarea proprietăților condimentelor şi amestecurilor de condimente noi, la stabilirea adecvării utilizării acestora în rețetele existente sau în cele complet noi. Reţetele noi sunt create pe baza cerințelor clientului. Aici se verifică capacitatea de legare a apei, emulsionarea grăsimilor, culoarea, dimensiunea particulelor, etc. În laboratorul de dezvoltare sunt testate și produsele finite din carne de la atelierul de dezvoltare, care includ condimente şi amestecuri de condimente TRUMF.ATELIERUL DE DEZVOLTARE

Societatea TRUMF International dispune de atelier propriu de dezvoltare, construit în anul 2005 în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pentru clienți. În acest atelier se pot produce toate tipurile de produse din carne, în afară de produsele din carne nesupuse tratamentului termic, cu adăugarea de condimente TRUMF. Aici sunt testate toate produsele, începând cu mezelurile şi terminând cu carnea afumată injectată cu saramură tare. Produsul finit din carne este evaluat de către panoul senzorial al societăţii TRUMF International și de către client, fiind optimizat în funcție de cerințele acestuia. Proiectul a fost cofinanțat de către Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Ministerul Industriei și Comerțului al Republicii Cehe.