Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletéről, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

A személyes adatok kezelője a TRUMF Hungary, székhelye: Tó utca 30, 2900 Komárom.

Milyen személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel a TRUMF Hungary?

A TRUMF International s. r. o. társaság a következő személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel: az üzleti partnerek alapvető azonosítási és kapcsolattartási adatai, azaz: név, vezetéknév, titulus, cím, adószám, közösségi adószám, telefonszám, e-mail cím, munkaadó neve, beosztás.

Mi célból gyűjti össze és használja fel a személyes adatokat a TRUMF Hungary?

A vevők és az üzleti partnerek beleegyezése nélkül a TRUMF Hungary kizárólag jogi kötelezettségek teljesítéséhez, szerződéskötésről való tárgyaláshoz és szerződéses teljesítéshez, valamint az adatkezelő jogos érdekéből (saját termékek közvetlen marketingje, kereskedelmi közlemények kiküldése) használ fel személyes adatot. A személyes adatokat elektronikus formában vannak feldolgozva számítógépes technika segítségével, ill. írásos formában.

Milyen hosszú ideig dolgozik a TRUMF Hungary az adatokkal?

A személyes adatokat a TRUMF Hungary a szerződéses viszony időtartamának függvényében őrzi meg és további 10 évig a TRUMF Hungary-val kötött utolsó szerződéses kapcsolat megszűnésétől számítva, vagy a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig.

Kötelező vagyok a TRUMF Hungary számára megadni a személyes adataimat?

A személyes adatok megadása pontosan olyan, mint egy szerződéskötés a TRUMF Hungary-val, azaz önkéntes. Bizonyos adatok azonban nélkülözhetetlenek a TRUMF Hungary-val kötött szerződéses viszonyból eredő jogi kötelezettségek teljesítéséhez és ezen személyes adatok megszerzése nélkül a TRUMF Hungary a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségeit nem tudja betartani.

A fentiekhez szükséges adatok: név és vezetéknév, ha vállalkozó fizikai személyről van szó, valamint az üzleti vállalkozása, megkülönböztető függelék vagy más megjelölés, székhely és adott esetben szállítási cím, mobiltelefon, e-mail cím.

A TRUMF Hungary milyen forrásból gyűjti be a személyes adatokat?

Az adatokat magától a partnertől gyűjtjük, ha ő megadta azokat részünkre szerződéses kapcsolat megkötéséről szóló tárgyaláshoz.

Milyen óvintézkedésekkel biztosítja a TRUMF Hungary a személyes adatok védelmét?

A személyes adatok állandó fizikai, elektronikus és műveleti ellenőrzés alatt állnak, valamint a TRUMF Hungary olyan ellenőrzési, műszaki és biztonsági mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a feldolgozott adatok maximális védelmét a jogosulatlan hozzáférésektől és adatátvitelektől, elvesztéstől vagy megsemmisüléstől, valamint a lehetséges visszaélésektől.

Minden olyan személyt, aki az ügyfelek személyes adataival kapcsolatba kerül a munkaviszonya illetve szerződésben vállalt kötelezettsége keretén belül, szerződéses titoktartási kötelezettség köti.

A TRUMF Hungary kinek szolgáltathat illetve adhat át személyes adatokat?

A TRUMF Hungary állami hatóságoknak adhat át személyes adatokat, amennyiben ezt a kötelezettséget törvény írja elő, illetve ha elengedhetetlen a TRUMF Hungary jogainak védelme szempontjából.

A TRUMF Hungary-nak ugyancsak joga megbízni adatfeldolgozással egy harmadik személyt, aki az úgynevezett adatfeldolgozó. A feldolgozás kizárólag szerződés alapján lehetséges, amely az adatfeldolgozót ugyanolyan szintű adatvédelemhez köti, amilyent maga a TRUMF Hungary is nyújt.

Milyenek az Önök jogai a személyes adatok feldolgozásával és átadásával kapcsolatban?

A hatályos jogszabályoknak megfelelően gyakorolhatja érintetti jogait. Joga van az Önnel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok hozzáféréséhez, a kiválasztott személyes adatok egy másik adatkezelőhöz történő közvetlen átviteléhez és a személyes adatok javításának kérvényezéséhez. Kérheti személyes adatainak törlését, vagy feldolgozásának korlátozását, amennyiben már nem szükséges továbbra feldolgozni őket a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, vagy ahhoz, hogy továbbra is árut vagy szolgáltatást nyújtsunk az Ön számára. Ezen jogaival személyesen a cég székhelyén élhet, esetleg írásban a cég székhelyének címére küldheti kérését vagy e-mailben a trumf@trumf.cz e-mail címre.

Milyen lehetőségekkel rendelkezik a személyes adatok feldolgozásának és továbbításának korlátozására?

Abban az esetben, ha a TRUMF Hungary az Ön hozzájárulása alapján feldolgozhatja személyes adatait, Önnek bármikor joga van a beleegyezésének visszavonására. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait jogos érdek alapján használják fel, kifogásolhatja ezt a felhasználást. Minden ilyen kifogást kiértékelünk és tájékoztatjuk Önt az eredményről.

Ezen jogszabályok 2018. 5. 25-től érvényesek.

TRUMF Hungary