TRUMF International s.r.o. slaví 25. výročí založení

Společnost TRUMF International s.r.o. již 25 let dodává na trh koření a kořenicí směsi určené pro profesionální účely. Rozkryjte spolu s námi příběh úspěchu společnosti TRUMF International s.r.o.

1991: PODNIKAVÍ STUDENTI

Důležitý milník v historii společnosti TRUMF International s.r.o. nastal v roce 1991, kdy se budoucí majitelé TRUMF International s.r.o. rozhodli během studií pro svou první podnikatelskou aktivitu: rozjeli provoz sauny na Tauferových kolejích v Brně. K pronájmu sauny později přidali také masérský salón a vinárnu s diskotékou. Byly tak položeny základy budoucí společné podnikatelské činnosti obou našich majitelů v oblasti koření a kořenicích směsí.

1992-1995: MASO MORAVIA

Již během studií na vysoké škole začal majitel naší společnosti, pan MVDr. Pavel Váhala, podnikat v oboru přísad pro zpracování masa. V roce 1992 následně založil vlastní společnost s názvem MASO MORAVIA, jejíž přímou nástupkyní je TRUMF International s.r.o. Pan MVDr. Váhala založením firmy MASO MORAVIA navázal na šedesátiletou rodinnou tradici v masné a uzenářské výrobě.

V roce 1995 došlo v historii společnosti k několika důležitým zlomům. Firmu majetkově posílil nový společník, pan MVDr. Radek Staněk, a zároveň společnost uvedla na trh vlastní řadu koření a směsí koření pro potravinářský průmysl pod značkou TRUMF.


1996-1997: TRUMF INTERNATIONAL S.R.O. SE PŘEDSTAVUJE

Koření a kořenicí směsi pod značkou TRUMF začaly v první polovině 90. let 20. století postupně dobývat český trh. Značka TRUMF začala být v odborných kruzích známou, a proto se majitelé rozhodli v roce 1996 změnit název své společnosti na současný TRUMF International s.r.o.

Společnost dále pokračovala v růstu, úspěšně prezentovala své výrobky na veletrzích SALIMA 1996 a 1997 v Brně a začala expandovat i do zahraničí, především do rusky mluvících zemí. Tato snaha byla v roce 1996 korunována založením první zahraniční pobočky, která vznikla ve městě Lvov na Ukrajině.

V roce 1997 postihla společnost TRUMF International s.r.o. velká povodeň. Stoletá voda vyplavila celý areál společnosti, která v této době sídlila ve městě Lipník nad Bečvou.


1998-1999: STAVBA NOVÉ TOVÁRNY
V DOLNÍM ÚJEZDĚ

Rok 1998 byl pro společnost TRUMF International s.r.o. rokem výrazných změn. Na základě zkušenosti z povodně roku 1997 se majitelé rozhodli vybudovat zcela nový závod na výrobu koření značky TRUMF. Jako nejvhodnější byl vybrán prostor v katastru obce Dolní Újezd poblíž města Lipník nad Bečvou. Práce na stavbě nové továrny byly započaty začátkem roku 1998 a na konci roku 1999 byl nový areál společnosti TRUMF slavnostně zkolaudován.

Rok 1998 se stal také rokem expanze do zahraničí. TRUMF International s.r.o. v tomto roce založil 3 zahraniční pobočky: v Bělorusku v hlavním městě Minsk, v Maďarsku ve městě Komárom a v Rumunsku ve městě Oradea.


2000-2010: EXPANDUJEME, VZDĚLÁVÁME SE, ZVYŠUJEME KVALITU VÝROBKŮ

První dekáda nového tisíciletí je pro TRUMF International s.r.o. ve znamení další zahraniční expanze. Společnost zakládá v letech 2000 a 2002 nové pobočky na Slovensku a v Rusku, a zároveň během této dekády navazuje strategická partnerství se zahraničními distributory v Kazachstánu, Litvě, Lotyšsku či USA.

Společnost TRUMF International s.r.o. začíná v tomto období klást čím dál větší důraz na prvotřídní kvalitu nabízeného koření a kořenicích směsí. Důkazem této snahy je získání prvního certifikátu ISO, konkrétně ISO 9001: systém managementu kvality.


2011-2017: PROFESIONALIZACE POD HESLEM STABILITA, SERVIS, PRUŽNOST

Druhé desetiletí 21. století můžeme nazvat dekádou profesionalizace. Jednotlivá oddělení společnosti TRUMF International se profesionalizují a zvyšují svou výkonnost.

TRUMF International s.r.o. definuje 3 konkurenční výhody, tedy oblasti, na které se ve své činnosti zaměřuje. Jsou to:

SERVIS


STABILITA


PRUŽNOST


I díky těmto změnám se společnosti TRUMF International daří pronikat na stále nové trhy, nově se koření značky TRUMF prodává například ve Finsku nebo v Chorvatsku.