Rozhovor s MVDr. Pavlem Váhalou u příležitosti jeho životního jubilea

Spolumajitel společnosti TRUMF International s.r.o. oslavil v únoru tohoto roku významné životní jubileum. U této příležitosti byl s panem Váhalou uveřejněn rozhovor v časopise MASO. Rozhovor si můžete přečíst také na stránkách našeho TRUMF Newsletteru.

"Musíte věřit svému podnikatelskému nápadu"

Pocházíte z rodu, který má podnikání doslova zapsáno ve svých genech. Nakolik ovlivnilo rodinné prostředí vaši volbu vybudovat vlastní firmu a dát se na dráhu soukromého podnikání?

I když mému dědečkovi po roce 1948 vzali továrnu a nemohl provozovat svoji firmu, podnikatelský duch ho neopustil. Neustále přemýšlel o nejrůznějších aktivitách. Ovlivňoval tím pochopitelně celou rodinu včetně svých vnoučat. Vzpomínám na jeho rybízové plantáže, kde jsem o prázdninách trhal rybíz a takto si přivydělával. Díky jeho vzoru houževnatosti a víry v budoucnost jsem se o podnikání zajímal už během studia na vysoké škole v Brně. Vzdělával jsem se ve věci daňových předpisů a právních norem souvisejících s podnikatelskými činnostmi. A velice záhy jsem začal podnikat sám.

Uvažoval jste o vlastní firmě již během studií v Brně, nebo tento záměr přišel až s prvními léty vašeho profesního života?

V roce 1990 jsem měl vlastní firmu, provozoval jsem na Tauferových kolejích v Brně bufet a saunu. Později, rovněž jako student, jsem začal pracovat pro jednoho Čecha, který žil v Německu a nabízel u nás vybavení potravinářských obchodů. V roce 1992, to jsem ještě neměl hotové všechny státnice, jsem rozeslal svůj životopis různým zahraničním firmám, které obchodovaly v rámci oboru zpracování masa. Dostal jsem pár nabídek a nakonec si vybral německou firmu Gebhard. Nabízela tehdy na českém trhu stroje (např. švýcarského výrobce Hoegger Alpina), technologické obaly pro masné výrobky (obaly tehdejší značky Nalo od firmy Hoechst) i koření. Říkal jsem si, že tím poznám, která oblast dodávek mne nejvíce baví a čemu se budu chtít v budoucnu věnovat.

Krátce nato jsem založil firmu Maso-Moravia, která nabízela prodejní servis pro malé a střední řezníky. V roce 1994 přistoupil do společnosti MVDr. Staněk, můj někdejší spolužák a kamarád. V květnu 1995 jsme vytvořili vlastní značku koření Trumf. A začala úzká specializace na koření. Začátky byly docela tvrdé. Během dne jsem zařizoval běžnou agendu, odpoledne začal míchat koření, to mi trvalo tak do 2 hodin do rána. Potom bylo potřeba připravené směsi zabalit, no a ráno již rozvést zákazníkům...

Když jsme v roce 1996 dosahovali měsíčních objemů kolem 40 tun koření, pocítili jsme, že Česko je nám už malé a musíme začít exportovat. V lednu 1997 jsme se vypravili do ukrajinského Lvova. Tam jsme taky uspořádali první odborný seminář. Potom přicházely další země - Litva, Rusko, Bělorusko....

Jak vás vůbec brali v zemích dřívějšího Sovětského svazu?

Byli jsme v té době hodně mladí, měli spoustu odhodlání a odvahy. Velkou výhodou pro nás byla znalost ruštiny. Patříme s Radkem Staňkem ke generaci, která ještě maturovala z ruského jazyka. Oprášili jsme naše znalosti a taky díky otevřenému přístupu a slovanské srdečnosti jsme si začali naše východní zákazníky získávat. V tomto jsme měli výhodu oproti firmám z Německa nebo Rakouska. Je ale fakt, že zpočátku se na nás dívali s určitými obavami nebo rozpaky.

Majitelé úspěšných velkých firem, vybudovaných od základu, často říkají, že rozhodující a nejtěžší krok je ten, kdy se z malého podniku, malé firmičky o pár lidech má stát velký podnik. Vám se tento přerod povedl a Trumf International je dnes významnou společností ve svém oboru. Vzpomenete si na dobu této přeměny? A jak se vám tato etapa vývoje firmy podařila, co bylo pro ni klíčové?

Na začátku podnikání jsme s kolegou viděli již po půl roce intenzivní dřiny, že jdeme správným směrem, že trh naše produkty akceptuje. Okolo roku 1996 se nám začaly prodeje a odbyt koření dále rozbíhat, v roce 1997 jsme začali se zahraničním obchodem.

Ten záměr, to rozhodnutí stát se velkou firmou, přišel někdy na počátku roku 1996. V té době jsme vyráběli ve dvou provozech v Lipníku nad Bečvou, jeden byl vlastní, druhý v pronájmu. V roce 1997 jsme zaměstnávali 35 lidí. Řekl bych, že rok 1997 byl pro nás klíčový. Impulz k výstavbě vlastního areálu, kde jsme dnes, přišel po povodni v létě téhož roku. Náš provoz byl velkou vodou ochromen a tak jsme začali řešit, jak tomu příště zabránit. Připravovali jsme se na budování vlastního výrobního a obchodního areálu. Ten jsme pak otevřeli v roce 2000 tady v Dolním Újezdě. Takže ten přerod z "garážového" výrobce na průmyslového zpracovatele koření a výrobce kombinovaných směsí pro masný průmysl nastal v období 1999/2000. Dnes jen v ČR zaměstnáváme okolo 130 lidí.

Jako majitel společnosti se už dnes zabýváte strategickými záležitostmi firmy, operativa je věcí managementu. Pro podnikatelský úspěch je však i strategické řízení zásadní. Kde a jak čerpáte nápady a inspiraci pro tyto náročné úkoly? Nacházíte určité vzory nebo firemní modely v zahraničí?

Samozřejmě se díváme kolem sebe a inspirace a nápady stále hledáme. A příklady od našich obchodních partnerů, tentokrát na západ od našich hranic, jsme realizovali také po roce 2007, kdy jsme podnik přetvořili do holdingové struktury a provedli rekonstrukci managementu. V této době nastal konec "intuitivního" řízení, ve věcech operativního ale i strategického řízení jsme začali využívat více ekonomické analýzy a dokonalé rozbory situace na trhu a našeho postavení na něm. Stali jsme se lépe a citlivěji řízenou firmou.

A ke strategii samozřejmě patří vize. Jaká je vize pro Trumf International do dalších let? Můžete ji sdělit našim čtenářům?

Především budujeme Trumf International jako technologickou a servisní společnost. Takto chceme být vnímáni trhem, nikoli jen jako pouhý prodejce koření. Ve věci strategického řízení máme tři záměry. Již jsme podnikli kroky v expanzi nejen na východ od našich hranic, ale také na sever, západ a jih Evropy. Kořenicí směsi značky TRUMF jsou vyváženy do více než dvaceti zemí Evropy, Asie a USA. Nově vyvážíme také do Finska, Norska, Srbska a Bulharska. V těchto zemích hodláme upevňovat naše pozice a pronikat na další trhy v EU.

Dále chceme navázat úzkou spolupráci se zpracovatelem koření v Německu, příp. Rakousku a časem zde uvažovat o akvizici. A naší další ambicí je vybudovat vlastní výrobní závod v Rusku. Nestabilní situace vyvolaná zavedením různých obchodních blokád nám způsobila nemalé starosti. Jako dodavatel z Evropy jsme se předloni dostali na seznam zapovězených dodavatelů. I přes zklidnění politické situace na východě a znovuobnovení dodávek jsme určitou ztrátu utrpěli. Toho se chceme přirozeně do budoucna vyvarovat.

Firmy si dnes stěžují na nedostatek pracovníků. Jaká je situace ve vaší firmě?

Nedostává se nám kvalitních technologicky vzdělaných odborníků. O ty máme velký zájem. Jinak se snažíme vzdělávat a vychovávat lidi z vlastních řad. Management firmy je z ČR. Intenzivně se věnujeme výuce angličtiny, protože obchodní porady probíhají vesměs anglicky. Dnes máme pobočky ve Lvově, Minsku, Moskvě, v Maďarsku ve městě Komárom a taky v Rumunsku a na Slovensku. V rámci zahraničního obchodu je pro nás anglický jazyk klíčový, samozřejmě taky ruština. Každý týden probíhají videokonference s našimi zahraničními pobočkami, jednou měsíčně potom hodnotící porady s ekonomickými analýzami. Na každé pobočce zaměstnáváme 10-15 lidí. Kromě toho působíme v dalších 15 zemích, jako je např. Kazachstán, Kirgizská republika, Uzbecká republika, Bulharsko, Slovinsko, Srbsko, USA, Finsko, Norsko. Na těchto trzích je koření značky TRUMF distribuováno prostřednictvím tamějších obchodních partnerů. Řídit obchodní aktivity na tak rozsáhlém a různorodém území je docela náročné, přípravě a výchově zejména našich obchodníků musíme věnovat velkou pozornost.

V jednom z minulých rozhovorů jste zmínil začátky ve vaší firmě, které samozřejmě nebyly snadné, ale které se v rámci tehdejší doby daly realizovat. Dnes je situace jiná, panují docela přísná pravidla a standardy. Nicméně pro rozvoj ekonomiky země je potřebné, aby nové firmy a nové podniky vznikaly prakticky v každé době. Co byste jako zkušený a úspěšný majitel firmy doporučil mladým lidem, kteří rovněž uvažují o soukromém podnikání?

Po celou dobu člověk musí věřit svému podnikatelskému nápadu a přesvědčit o tom své okolí. Potom je důležitá výdrž, houževnatost. Samozřejmě přicházejí problémy a nezdary. Ale i drobné úspěchy vám potom dodají tolik energie, že to přebije vše ostatní.

Připravil Josef Kameník