Představení úseku produkt managementu a vývoje TRUMF International s.r.o.

ROZHOVOR S ŘEDITELEM ÚSEKU, PANEM ŠTEFANEM VRÚBELEM

Představte nám prosím Váš tým product managementu a vývoje. Kolik osob na Vašem oddělení pracuje a jaká je náplň jejich práce?

První oddělení vývoje bylo ustanoveno v roce 2001 a navázalo na práci majitelů TRUMFu, kteří do té doby řešili tuto oblast vlastními silami. V prapůvodní podobě se jednalo pouze o jednoho zaměstnance, pana Bittnera. V roce 2005 přijali majitelé rozhodnutí, které nám ještě nyní dává příjemnou výhodu před tuzemskými konkurenčními firmami. V tomto roce byla dokončena a schválena do provozu vývojová dílna.


Tak, jak se firma rozvíjí, a rozvíjí se i portfolio našich výrobků, došli jsme do okamžiku, kdy už nestačí pouze vyvíjet nové produkty. Proto bylo v roce 2011 vedením firmy rozhodnuto o založení oddělení managementu produktu a začlenění vývojové dílny i vývoje pod toto oddělení, což se později ukázalo být velmi prozíravým krokem. V roce 2014 toto oddělení převzalo činnost bývalého oddělení TPV (technická podpora výrobků - dokumentace). V roce 2015 bylo oddělení povýšeno a vznikl úsek vývoje a managementu produktu, který organizuje a řídí všechny tyto procesy. V současné době má úsek 22 zaměstnanců v Dolním Újezdu a 10 metodicky vedených spolupracovníků na pobočkách.

Hlavním posláním úseku je podpora obchodu a obchodních zájmů společnosti. Produktový management se soustředí na produkt samotný, od jeho zrodu, přes uvedení na trh, maximalizaci jeho prodeje až po jeho nahrazení novým produktem v případě ztráty jeho atraktivity. Praktické případy, které velmi často řešíme, jsou například ekonomizace finálního produktu, zkvalitnění, nebo standardizace produktu, prodloužení doby údržnosti, projekty na "klíč", produktové sety pro výběrová řízení obchodních řetězců, zavádění nových technologií, pomoc s exportem - příprava produktů pro určenou cílovou destinaci, zavedení atraktivních výrobků z jiného teritoria atd. Nezbytnou součástí našich aktivit jsou zajímavé produktové a technologické semináře, nově i senzorická školení pro naše pobočky a klienty, která se pořádají v Česku i zahraničí.

Jaký byl rok 2016 z pohledu product managementu, na jakých zajímavých a úspěšných projektech jste pracovali?

V číslech by se dalo říci, že jsme řešili 865 vývojových projektů, strávili 102 pracovních dní v zahraničí, realizovali více než 30 školení a seminářů...

V oblasti vývoje jsme se soustředili na unikátní chuť a vůni nazývanou také "fingerprint" (jedinečná jako otisk prstu) což je to, čím se odlišujeme od průměru. V této souvislosti jsme učinili další pokrok v aromatizaci našich produktů.

Dále jsme zavedli celou řadu produktů, které mají snížený počet E kódů. Rovněž se nám podařilo vyvinout speciální kombinace barviv pro masné výrobky. Velký pokrok vidíme ve skupině tepelně opracovaných trvanlivých masných výrobků, tepelně neopracovaných trvanlivých masných výrobků a v oblasti startovacích kultur a fermentace.

Také jsme vybrali pro testování celou řadu nových dodavatelů a surovin. Pro představu se jedná o téměř 300 vzorků surovin. Cílem bylo najít kvalitní suroviny, za dobrou cenu. Zlepšit podmínky pro možnosti nákupu, zvětšit prostor pro výběr, mít lépe zajištěné dodávky a získat tak lepší podmínky pro obchod.

Skupinu technologů dostal do péče senior technolog Josef Němec, který má bohaté zkušenosti s technologií v mnoha zemích kde působíme.

Představte prosím plány Vašeho oddělení pro rok 2017, na čem v současnosti Vy a Vaši kolegové pracujete?

Rok 2017 bude opět velmi náročný, protože probíhá implementace páteřního systému NAVI která zahrnuje i TOIS. Co je pro nás velmi důležité, je pokračovat v plánu testování strategických surovin. Určitě chceme držet linii školení a seminářů. V roce 2017 nás opět čeká vzdělávání prodejních týmů poboček. Formát seminářů pro zákazníky bude přizpůsoben individuálním požadavkům.

Z hlediska vývoje budou pokračovat práce na "fingerprintu", produktech se sníženým obsahem E kódů a budeme se aktivně věnovat segmentu hotových jídel. Budeme se věnovat i ochucení a výrobě

vegetariánských produktů, rybích pomazánek, tavených sýrů apod. Chceme také rozšířit náš záběr mimo masný průmysl, zákazníkům nabídneme směsi pro ochucení chipsů či směs na výrobu bezlepkového chleba. Budeme nabízet ochucení pro sportovní výživu a speciální výživu.

Budeme aktivně podporovat projekt expanze, v rámci kterého jsme získali nové klienty v nových zemích (Skandinávie, země bývalé Jugoslávie, Bulharsko...).

Autor: Štefan Vrúbel, ředitel úseku vývoje a managementu produktu